Βρες Δικηγόρο για Διαδίκτυο

Στις μέρες μας με την τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας και του διαδικτύου, παρόλα τα θετικά που έχουν προσφέρει αυτά, υπάρχει και το εξής αρνητικό: τα εγκλήματα που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου. Αυτά μπορεί να έχουν σχέση με την επεξεργασία ή τη μετάδοση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή με την προσβολή περιουσιακών δικαιωμάτων. Τα εγκλήματα αυτά ονομάζονται και ηλεκτρονικά. Πρόκειται για μία σχετικά νέα κατηγορία υποθέσεων στο χώρο του ποινικού δικαίου, το οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται μεγάλη εξειδίκευση αλλά και θεωρητική κατάρτιση από έναν δικηγόρο ώστε να βοηθήσει αποτελεσματικά τον πελάτη του.

Δεν βρέθηκε καμία δημοσίευση