Βρες Δικηγόρο για Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. 3869/2010)

Το 2010 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα με σκοπό τη ρύθμιση των οφειλών τους. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οφειλές προς τράπεζες, προς το δημόσιο, από δάνεια, από πιστωτικές κάρτες, κτλ. Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορεί να παραταθεί ο χρόνος αποπληρωμής των χρεών, κάποια από αυτά να μειωθούν ή όσον αφορά τις τράπεζες να μειωθεί το επιτόκιο. Όλα αυτά απαιτούν έναν εξειδικευμένο και έμπειρο δικηγόρο, ο οποίος να γνωρίζει τη διαδικασία και να συμβάλει στην εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης.
Δεν βρέθηκε καμία δημοσίευση