Βρες Δικηγόρο για Διεθνές Δίκαιο

Το διεθνές δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των κρατών αλλά και τις σχέσεις μεταξύ ατόμων που ζουν σε διαφορετικά κράτη. Για παράδειγμα οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ ενός Έλληνα και ενός Αμερικανού ρυθμίζεται από το διεθνές δίκαιο. Πρόκειται για μια περίπλοκη κατηγορία υποθέσεων, την οποία λίγοι δικηγόροι γνωρίζουν καλά και έχουν αποκτήσει σχετική εμπειρία. Ένας τέτοιος δικηγόρος είναι απαραίτητος για να μπορέσει να εκπροσωπήσει τον πελάτη του είτε στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό σε τέτοιου είδους υποθέσεις.
Δεν βρέθηκε καμία δημοσίευση