Βρες Δικηγόρο για Ιδιωτικά Συμφωνητικά

Τα ιδιωτικά συμφωνητικα είναι πολύ χρήσιμα στην καθημερινή ζωή για τη ρύθμιση πολλών θεμάτων μεταξύ των ιδιωτών. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει δανείσει σε κάποιον άλλο ορισμένο χρηματικό ποσό υπογράφουν και οι δυο (οφειλέτης και δανειστής) ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο ο οφειλέτης δεσμεύεται ότι θα εξοφλήσει το δανειστή και ο δανειστής έχει διασφαλίσει το ότι θα του επιστραφεί στο μέλλον το χρηματικό αυτό ποσό. Εάν δεν του επιστραφεί, μπορεί έχοντας το έγγραφο αυτό να επιδιώξει τα χρήματα δικαστικά με τη βοήθεια ενός δικηγόρου, ο οποίος να γνωρίζει καλά στην πράξη τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση

Δεν βρέθηκε καμία δημοσίευση