Βρες Δικηγόρο για Διοικητικές Διαφορές

Ως διοικητικές διαφορές ορίζονται οι διαφορές εκείνες, οι οποίες προκύπτουν μεταξύ του κράτους (συμπεριλαμβανομένων όλων των διοικητικών αρχών, των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου) και των ιδιωτών. Οι διαφορές αυτές συνήθως δημιουργούνται από μια πράξη ή παράλειψη ορισμένου οργάνου του δημοσίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του (π.χ. πράξη επιβολής προστίμου, παράλειψη έκδοσης οικοδομικής άδειας, ενώ κάποιος ιδιώτης τη δικαιούνταν). Ο ιδιώτης κατά του οποίου στρέφεται η εκάστοτε πράξη ή παράλειψη και πλήττεται από αυτή, μπορεί να προσφύγει είτε στην ίδια τη διοίκηση, είτε, σε ένα επόμενο στάδιο, στα διοικητικά δικαστήρια, από τα οποία δικάζονται οι ανωτέρω υποθέσεις. Προκειμένου να καταφέρει ο ιδιώτης, του οποίου τα συμφέροντα κινδυνεύουν σε περιπτώσεις σαν τις προαναφερθείσες, «να βρει το δίκιο του», είτε μέσω της διοικητικής διαδικασίας, η οποία προβλέπεται σε κάθε περίπτωση (π.χ. άσκηση προσφυγών κατά των διοικητικών οργάνων, τα οποία εξέδωσαν τη δυσμενή για τον ιδιώτη πράξη), είτε προσφεύγοντας στη διοικητική δικαιοσύνη, είναι απαραίτητο να συμβουλευτεί έναν εξειδικευμένο στο διοικητικό δίκαιο δικηγόρο. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, οι διαφορές μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς, κυρίως λόγω της οικονομικής κατάστασης. Για παράδειγμα, συνεχώς ψηφίζονται νέοι νόμοι με τους οποίους αυξάνεται η επιβολή προστίμων, Τα πρόστιμα αυτά μπορεί να είναι πολύ υψηλά σε σχέση με την παράβαση που έγινε από πλευράς του ιδιώτη. Για την ελάφρυνση από τέτοιου είδους βάρη που μπορεί να υφίσταται κατά περίπτωση ένας ιδιώτης είναι απαραίτητο να έχει στο πλάι του ένα δικηγόρο, ο οποίος να γνωρίζει πολύ καλά το διοικητικό δίκαιο και ειδικά την τεράστια πολυνομία που διέπει τη συγκεκριμένη κατηγορία υποθέσεων. Επιπλέον λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας, αλλά και της τεράστιας γραφειοκρατίας που απαιτείται σε αυτή την κατηγορία υποθέσεων είναι πάρα πολύ χρήσιμη η καθοδήγηση και πολύτιμη η βοήθεια ενός έμπειρου εξειδικευμένου δικηγόρου.

Δεν βρέθηκε καμία δημοσίευση