Βρες Δικηγόρο για Εταιρίες/Επιχειρήσεις

Αυτή η κατηγορία υποθέσεων σχετίζεται με διαφορές, οι οποίες μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο της άσκησης δραστηριότητας μιας εταιρίας ή μιας επιχείρησης. Οι διαφορές αυτές μπορεί να προκύψουν είτε μεταξύ της εταιρίας και τρίτου ατόμου (ή άλλης εταιρίας), πχ χρέη, είτε μεταξύ των μελών της ίδιας εταιρίας, πχ πτώχευση. Το εταιρικό δίκαιο και το δίκαιο των επιχειρήσεων ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία του εμπορικού δικαίου. Με σκοπό την επίλυση μιας τέτοιας υπόθεσης προς το συμφέρον αυτού που αδικήθηκε, υπάρχει η ανάγκη βοήθειας από έναν εξειδικευμένο δικηγόρο του εταιρικού δικαίου, ο οποίος να γνωρίζει καλά τη διαδικασία και τη γραφειοκρατία που υφίσταται, έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Δεν βρέθηκε καμία δημοσίευση