Βρες Δικηγόρο για Ευρωπαικό δίκαιο

Οι διαφορές που δημιουργούνται μεταξύ κρατών της ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και εκείνες που δημιουργούνται μεταξύ ατόμων διαφορετικών χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης επιλυονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εκδικάζονται δε από το ευρωπαϊκό δικαστήριο. Η κατηγορία αυτή υποθέσεων απαιτεί τη βοήθεια ενός πολύ καλά θεωρητικά καταρτισμενου δικηγόρου, ο οποίος για να βοηθήσει τον πελάτη του θα πρέπει να γνωρίζει την πληθώρα ευρωπαϊκών συμβάσεων και συνθηκών που έχουν υπογραφεί και ισχύουν, καθώς και να έχει την εμπειρία να μπορεί να σταθεί σε ένα τόσο διαφορετικό δικαστηριακο περιβάλλον όπως αυτό του ευρωπαϊκού δικαστηρίου.
Δεν βρέθηκε καμία δημοσίευση