Βρες Δικηγόρο για Διαμεσολάβηση/Διατησία

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης αποσκοπεί στη λύση μιας διαφοράς που προέκυψε χωρίς να οδηγηθούν οι διαφωνούντες στο δικαστήριο. Κατά τη διαδικασία αυτή παρευρίσκονται τα μέρη με τους δικηγόρους τους κ ο διαμεσολαβητής. Ο τελευταίος, ο οποίος είναι ουδέτερος, μέσω των γνώσεων που διαθέτει, βοηθά τα μέρη να επιτύχουν μια συμβιβαστική λύση. Αν βρεθεί αυτή η λύση, προχωρούν σε έγγραφη συμφωνία. Ο νόμος που καθιέρωσε τη διαδικασία αυτή στη χώρα μας είναι σχετικά πρόσφατος. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο ο δικηγόρος που θα αναλάβει μια τέτοια υπόθεση να είναι γνώστης του αντικειμένου, να έχει αποκτήσει εξειδίκευση, αλλά και εμπειρία πάνω σε αυτό, προκειμένου να συμβουλεύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον πελάτη του και να συμβάλει με τον τρόπο του στο να βρεθεί η καλύτερη για αυτόν λύση.

Δεν βρέθηκε καμία δημοσίευση