Βρες Δικηγόρο για Αυτοκίνητα

Ως αυτοκινητικές διαφορές ορίζονται όλες οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για ζημίες που προήλθαν από τη λειτουργία οχήματος μεταξύ των δικαιούχων ή των διαδόχων τους και εκείνων που έχουν υποστεί ζημία ή των διαδόχων τους. Η συνηθέστερη μορφή αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος είναι οι απαιτήσεις για υλικές ζημίες, δηλαδή για ζημίες που προκλήθηκαν στο όχημα εξαιτίας του ατυχήματος. Ωστόσο εάν έχει προκληθεί σωματική βλάβη σε οποιονδήποτε εμπλεκόμενο, ακόμη και στο συνοδηγό, υπάρχει αξίωση αποζημίωσης για σωματική βλάβη η οποία περιλαμβάνει και τα συνακόλουθα έξοδα νοσηλείας και αποκατάστασης της σωματικής βλάβης καθώς και τυχόν απολεσθέντες μισθούς λόγω παροδικής ή μόνιμης αδυναμίας για εργασία. Σε όλες τις παραπάνω υποπεριπτώσεις ο δικαιούχος δικαιούται να διεκδικήσει και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Σε περίπτωση μάλιστα θανάτου, οι συγγενείς μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση για έξοδα νοσηλείας, κηδείας και στέρησης διατροφής των δικαιούχων αλλά και χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Τέλος, ένας εξειδικευμένος Δικηγόρος σε αυτοκινητικές διαφορές μπορεί να σε καθοδηγήσει σε ατυχήματα που ανακύπτουν με οδηγό υπό την επήρεια αλκοόλ, με ανασφάλιστα οχήματα ή σε ατυχήματα που εμπλέκονται πεζοί.

Δεν βρέθηκε καμία δημοσίευση