Βρες Δικηγόρο για Οικογενειακές Υποθέσεις

Το οικογενειακό δίκαιο αφορά το σύνολο των οικογενειακών σχέσεων. Ειδικότερα, πρόκειται για τις σχέσεις που δημιουργούνται στο πλαίσιο μιας οικογένειας, τις σχέσεις, δηλαδή μεταξύ των συζύγων (πχ γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, διαζύγιο, διατροφή), τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων (πχ διατροφή, γονική μέριμνα). Επίσης, το οικογενειακό δίκαιο ρυθμίζει θέματα υιοθεσίας, δικαστικής συμπαράστασης, επιτροπείας κτλ. Οι διαφορές που δημιουργούνται στο πλαίσιο των οικογενειακών σχέσεων μπορεί να είναι αστικής φύσης, πχ το διαζύγιο, ή ποινικής, πχ η ενδοοικογενειακή βία. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η βοήθεια από ένα δικηγόρο που να γνωρίζει καλά το οικογενειακό δίκαιο και τις διαδικασίες που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση που προκύπτει μια διαφορά τέτοιου είδους.

Δεν βρέθηκε καμία δημοσίευση