Βρες Δικηγόρο για Ακίνητη Περιουσία

Τα ζητήματα που ανακύπτουν επί της ακίνητης περιουσίας ρυθμίζονται ως επί το πλείστον από το Εμπράγματο Δίκαιο, το οποίο αποτελεί μέρος του Αστικού Κώδικα. Είναι σύνηθες φαινόμενο να βρεθεί κάποιος αντιμέτωπος με υπόθεση που αφορά την ακίνητη περιουσία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του και είναι ζωτικής σημασίας να λάβει τη σωστή καθοδήγηση από εξειδικευμένο Δικηγόρο στο πεδίο αυτό, καθώς το νομικό πλαίσιο που το διέπει συνεχώς μεταβάλλεται. Η σύναψη συμβολαίων μεταβίβασης, είτε πρόκειται για αγοραπωλησία ακινήτου, είτε για δωρεά, αποδοχή κληρονομίας ή γονική παροχή και ο απαραίτητος έλεγχος των τίτλων για τυχόν ύπαρξη βαρών που προηγείται, στο Υποθηκοφυλακείο και στο Κτηματολόγιο αποτελούν κάποιες από τις περιπτώσεις υποθέσεων που άπτονται της ακίνητης περιουσίας. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν επίσης οι εγγραφές και εξαλείψεις βαρών επί του ακινήτου και ο έλεγχος και η διόρθωση εγγράφων στο Κτηματολόγιο. Επιπλέον, ζητήματα που αφορούν το Πολεοδομικό Δίκαιο επιλύονται με βάση τις διατάξεις για την ακίνητη περιουσία και περιλαμβάνουν τις πολεοδομικές παραβάσεις, τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων, επίλυση διαφορών που προκύπτουν σε περιπτώσεις ένταξης ακινήτων στο σχέδιο πόλεως καθώς και την σύνταξη εγγράφων. Ωστόσο ένας Δικηγόρος με βαθειά γνώση του αντικειμένου, εκτός από τη σωστή καθοδήγηση είναι απαραίτητος για να προσφέρει έννομη προστασία σε περιπτώσεις αντιδικίας που αφορούν ακίνητα, όπως οι καταπατήσεις, οι προσβολές της νομής κ.α., με την κατάθεση αγωγών (αναγνωριστικών – διεκδικητικών) ή αγωγών αποζημίωσης (π.χ. λόγω ελαττωμάτων πάνω στο ακίνητο) καθώς και σε υποθέσεις γειτονικού δικαίου.

Δεν βρέθηκε καμία δημοσίευση