Βρες Δικηγόρο για Φορολογικές Υποθέσεις

Στις μέρες μας όλοι οι πολίτες της χώρας μας υποχρεούνται να πληρώνουν συγκεκριμένα χρηματικά ποσά στο κράτος με σκοπό την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Πρόκειται για τους υποχρεωτικούς φόρους υπέρ του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ως αντάλλαγμα τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων απαραίτητων ή απλώς ωφέλιμων για το κοινωνικό σύνολο. Στη σύγχρονη εποχή εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης της χώρας μας, οι πολίτες επιβαρύνονται όλο και περισσότερο με νέους φόρους που προστίθενται Η συνεχής αυτή επιβολή νέων φόρων, τελών, δασμών κτλ δημιουργεί τις φορολογικές διαφορές μεταξύ κράτους και ιδιωτών (πχ επιβολή ενός φόρου σε έναν ιδιώτη, τον οποίο δεν υποχρεούται να πληρώσει). Τα τελευταία χρόνια οι διαφορές αυτές αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς. Η δε φορολογική νομοθεσία μεταβάλλεται τόσο συχνά, που ο κάθε φορολογούμενος αγνοεί το καθεστώς φορολογίας, στο οποίο υπόκειται. Για τους παραπάνω λόγους, θεωρείται αναγκαίος ένας απόλυτα εξειδικευμένος στο φορολογικό δίκαιο δικηγόρος, ο οποίος μπορεί να διαφωτίσει έναν ιδιώτη όσον αφορά τα φορολογικά του θέματα, τις υποχρεώσεις του έναντι του κράτους, αλλά κυρίως τα δικαιώματά του απέναντι σε αυτό, τα οποία ενδέχεται να προσβάλλονται Ένας εξειδικευμένος δικηγόρος μπορεί όχι μόνο να συμβουλεύσει, αλλά και να προστατεύσει τον ιδιώτη, ο οποίος αδικήθηκε. Μπορεί να τον εκπροσωπήσει ενώπιον των φορολογικών αρχών, αλλά και των δικαστηρίων, να τον κατατοπίσει σχετικά με την τεράστια γραφειοκρατία που απαιτείται στις συγκεκριμένες υποθέσεις, έτσι ώστε να καταφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα γι’ αυτόν.

Δεν βρέθηκε καμία δημοσίευση