Βρες Δικηγόρο για Αθλητικό Δίκαιο

Δίκαιο και αθλητισμός, στις μέρες μας, είναι δύο τομείς που πλέον έχουν πολλά κοινά. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει πληθώρα νομοθετημάτων στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινότητα σχετικά με τον αθλητισμό. Η λευκή βίβλος για τον αθλητισμό που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανε την μετακίνηση αθλητών εφικτή χωρίς να υπάρχουν στο εξής, περιορισμοί με βάση το κράτος. Η εισαγωγή στην ευρωπαϊκή, κυρίως ποδοσφαιρική, αγορά επενδυτών από την ανατολή έφερε μια εκτόξευση στα χρηματικά ποσά που επενδύονται στον αθλητισμό. Τα θέματα που εφάπτονται στο αθλητικό δίκαιο αγγίζουν πολλαπλά και σύνθετα νομικά ζητήματα Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε διαφορές που μπορεί να προκύψουν μεταξύ σωματείων και αθλητών, κυρίως λόγω της ιδιαίτερης αυτής σχέσης και αν αυτή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας. Επίσης, κρίσιμα είναι θέματα ποινικού ενδιαφέροντος, όπως σωματικές βλάβες, που μπορεί να συμβούν κατά την άσκηση της αθλητικής δραστηριότητας Θέματα μετατροπών - συγχωνεύσεων αθλητικών σωματείων, μετατροπών σωματείων σε ανώνυμες εταιρίες. Αθλητικά εγκλήματα όπως, βία στα γήπεδα, ντόπινγκ, δωροδοκίες καθώς και όλα όσα περιλαμβάνονται στον ν.3057/2002. Λόγω της πολυσχιδούς φύσης των αθλητικών υποθέσεων που μπορεί να προκύψουν αλλά η προσέγγιση που πρέπει να γίνει είναι πολυσύνθετη και η προστασία να βασίζεται σε πολλούς και διαφορετικούς κανόνες δικαίου. Εξ αυτού του λόγου ο χειρισμός τέτοιων υποθέσεων πρέπει να γίνει από έναν δικηγόρο που έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση αθλητικών νομικών προβλημάτων

Δεν βρέθηκε καμία δημοσίευση