Δικηγόροι για Έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας στην περιοχή Βέροια

Διαβάστε τις κριτικές, δείτε τις αξιολογήσεις και επικοινωνήστε απευθείας μαζί τους μέσα απο το Legalpal.

Φίλτρα

Εμπειρία

Γλώσσες

Πρότεινέ μας!

Δεν βρήκες τον δικηγόρο που έψαχνες;

Πρότεινέ μας
Αποτελέσματα (1)

Παγώνα - Αλεξάνδρα Κων. Γκίκα

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

0 Καμία αξιολόγηση

Δικηγόρος Βέροιας με εμπειρία κυρίως σε Αστικό και Εταιρικό Δίκαιο, στη Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας και στη Διενέργεια Ελέγχων Ακίνητης Περιουσίας, σε υποθέσεις του Ν.3869/2010, σε υποθέσεις Διοικη...